Česky English По-русски Français

Seznam výkonů,
u kterých je vyžadován
informovaný souhlas pacienta

Společnost Revmacentrum MUDr. Mostera, s.r.o.,

IČ: 277 44  418
DIČ: CZ277 44  418

se sídlem: Mošnova 8, 615 00 Brno - Židenice, Česká republika,

je zapsána v  obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v  Brně, oddíl C, vložka 56127,

 

 

 

Seznam výkonů, u kterých je vyžadován informovaný souhlas pacienta

 

1. Aplikace aktivované krevní plazmy – metoda ACP
2. Aplikace přípravku Buňky SVF
3. Biologická léčba u pacientů s revmatoidním onemocněním
4. Účast pacienta v klinickém hodnocení, které probíhá v Revmacentru

 

Brno, 1. května 2013

Prim. MUDr. René Moster, CSc., v.r.
ředitel Revmacentra