Česky English По-русски Français

Úřední údaje

Společnost Revmacentrum MUDr. Mostera, s.r.o.,

IČ: 277 44  418
DIČ: CZ277 44  418

se sídlem: Mošnova 8, 615 00 Brno - Židenice, Česká republika,

je zapsána v  obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v  Brně, oddíl C, vložka 56127,

BÚ: Volksbank CZ, a.s.:

Číslo účtu: 4200129587/ 6800

IBAN : CZ66 6800 0000 00420012 9587

BIC (SWIFT) : VB0ECZ2X

 

PROVOZNÍ DOBA dle zák. č. 372/2011 Sb.
dokument formát PDF (velikost 106kB)