Česky English По-русски Français

Revmacentrum BRNO

Léčba onemocnění pohybového aparátu s využitím buněčné terapie

 

V Revmacentru byla zahájena léčba pohybového aparátu metodou ACP pomocí injekční aplikace krevními destičkami autologní (tělu vlastní) krevní plazmy obohacené aktivovanými krevními destičkami (trombocyty).(ACP = autologous conditioned plasma  = tělu vlastní upravená plazma )


 

1. Princip léčebného účinku aktivovaných krevních destiček.

Krevní destičky (trombocyty) jsou vlastní krevní elementy, které jsou při neporušené cévní stěně v klidovém (inaktivním) stavu. Po porušení cévní stěny nebo po odběru krve se aktivují a uvolňují bílkovinné složky s růstovými a protizánětlivými faktory. Tyto bílkovinné aktivované růstové a protizánětlivé faktory podporují ve tkáních pohybového aparátu (kůže, vazy, šlachy, chrupavky a kosti) hojivé – regenerační a reparační  procesy. Koncentrací těchto injekčně aplikovaných faktorů do oblasti poškozených tkání dochází k urychlení hojivých procesů, k regeneraci a reparaci tkání a k zábraně přechodu onemocnění do chronického stádia.


  

 

2. Indikace k léčbě
Efekt v léčbě metodou ACP  je přínosný u:

 

  • Ložiskových defektů kloubní chrupavky, zejména u poúrazových stavů, osteochondrosis dissecans
  • Poruch kloubní chrupavky I. – III. stupně (artróza, chondromalácie, chondropatie)
  • Léčby akutních a chronických zánětů šlach a vazů
  • Onemocnění úponů šlach a vazů – tzv. entezopatie (př. tenisový loket, golfový loket, ostruha patní, bolestivá třísla, aj.)
  • Podpory hojení vazů, svalů, šlach a kostí po úrazech, operacích a plastikách
  • Čerstvých poškození menisků a vazů kolenního kloubu
  • Čerstvých a subakutních částečných poškození kloubních vazů (rameno, koleno, kloub  hlezenní, aj.)

 

3. Technika léčby ACP

Léčba s využitím metody ACP je léčba ambulantní a nevyžaduje hospitalizaci.
Podmínkou zahájení léčby krevnímu destičkami obohacené plazmy je zkušeným lékařem zhodnocení zdravotnické dokumentace, zejména RTG snímků a operačního protokolu. Následuje odborné klinické a ultrazvukové vyšetření se zhodnocením vhodnosti a efektivity uvažované léčby krevními destičkami obohacené autologní  krevní plazmy.
Po schválení indikace k léčbě ACP je odebráno standardně cca 10 ml žilní krve do speciálního odběrového setu. Tato krev se v tomto setu následně upraví tak, aby bylo možno využít právě tu část krve  již s aktivovanými růstovými a protizánětlivými faktory z krevních destiček. V Revmacentru využíváme při úpravě krve a léčbě originální systém  Arthrex ACP™ DSS (USA).


DSC_6483     DSC_6526


DSC_6574

 

Po úpravě vlastní krve již s protizánětlivými, růstovými a regeneračními faktory se následně aplikuje aktivovaná krevní plazma do poškozené tkáně nejlépe s ultrasonografickou navigací.Celý proces jedné aplikace trvá cca 30 minut. Léčba se opakuje zpravidla s odstupem 1 týdne.

 

Video

Link na video zde

 

 

4. Následná péče
Po aplikaci krevnímu destičkami obohacené plazmy je žádoucí fyzické šetření léčené anatomické krajiny tak, aby léčebný proces mohl v klidu probíhat. Způsob šetření stanoví terapeut.
Počet aplikací krevnímu destičkami obohacené plazmy a opakovaní léčby závisí na diagnóze a je opět na individuálním doporučení terapeuta.
U léčby poranění a onemocnění vazů, šlach a chrupavek je doporučena aplikace 5-6 injekcí.
    

 

Zdroj:
Stránka byla připravena s využitím materiálů firmy Arthrex, USA
www.arthrex.com

 

5. Úhrada léčby metodou ACP


Pro aplikaci růstových faktorů z  krevních destiček, kdy  je třeba dbát na maximální bezpečnost aplikace pro pacienta, je v Revmacentru volen, na rozdíl od jiných pracovišť, které pracují s otevřenými systémy využívající aplikaci růstových faktorů z krevních destiček (PRP), originální, zcela uzavřený patentovaný systém Arthrex ACP™.


Tento unikátní uzavřený pro odběr krve pacienta, zpracování a následnou aplikaci růstovými faktory obohacené plazmy z krevních destiček, zcela vylučuje kontakt odebrané a zpracovávané krve s okolním prostředím, na rozdíl od jiných metod pracujícími s otevřenými systémy zpracování materiálu (př. Orthokine). Uzavřený systém Arthrex ACP™  snižuje možnost kontaminace pacientovy plazmy z okolního prostředí na minimum. Z tohoto důvodu není nutno při použití metody Arthrex ACP™ odběr krve a následnou aplikaci růstovými faktory aktivované krevní plazmy z krevních destiček dělat na operačních sálech, jako je tomu třeba u jiných metod, které používají otevřené systémy zpracování materiálu. Proto je možno léčbu  systémem Arthrex ACP™ provádět ambulantně, za standardních aseptických podmínek, platných pro aplikaci nitrokloubních injekcí na ortopedických  a revmatologických pracovištích.


Podle způsobu získání růstových hormonů z krevních destiček a podle manipulace s plazmou se odvíjí i cena léčby pomocí růstových faktorů z krevních destiček. Cena léčby růstovými faktory aktivované krevní plazmy při použití originálního systému Arthrex ACP™ je na všech pracovištích přibližně stejná (př. cena ve Slovenské republice je 200 € za jednu aplikaci ACP).

Základní cena léčby zahrnuje vstupní režijní náklad na jednorázový originální dvoukomorový  systém odběrového systému  Arthrex ACP™, vč. dalšího originálního spotřebního materiálu a techniky, vědecky ověřený know how této biologické léčby  a cenu maximální bezpečnosti této metody pro pacienta.

Určité výkyvy základní ceny na různých pracovištích jsou následně možné dle teritoriální  kupní síly pacientů a dle ratingu pracoviště. Snížení režijní vstupů za cenu použití neoriginálních materiálů nebo jiných kompromisů, které vedou ke snížení prodejní ceny léčby ACP, by mohlo vést ke snížení kvality léčby i ohrožení maximální bezpečnosti pacienta, což není v souladu se zásadami naší společnosti.

 

  • Klinické vyšetření a vyšetření zobrazovacími technikami, které je nezbytné před léčbou ACP růstovými faktory aktivované krevní plazmy, je hrazeno ze zdravotního pojištění.
  • Vlastní aplikace originálními metodami ACP růstovými faktory aktivované krevní plazmy v celé EU není  hrazena ze zdravotního pojištění.
  • Léčba ACP růstovými faktory aktivované krevní plazmy bez úhrady nebo cena minimální,  je možná pouze na pracovištích, kdy jde o výzkum, léčba je hrazena z grantů, sponzoringu nebo je užito jiných neoriginálních technik.

 

6. Vlastní poznámky Revmacentra k aplikaci krevními destičkami obohacené autologní  krevní plazmy
Metoda  léčby pohybového aparátu upravenou vlastní plazmou je metodou perspektivní v tkáňovém inženýrství využitím růstových faktorů aktivovaných krevních destiček.
Z tohoto důvodu jsme tuto léčbu jsme zařadili do našeho spektra léčby v souladu s biochirurgickým zaměřením naší společnosti a pro značný zájem pacientů o tento biologický typ léčby.
Touto metodou nelze příkladně kloubní chorobu (osteoartrózu) úplně vyléčit, ale lze degenerativní proces zastavit a stav kloubu "do jisté míry" zlepšit. Metodu aplikace ACP je nutno opakovat ! V žádném případě tato metoda nenahradí u těžších a pokročilých stavů artrózy náhradu kloubu kloubem umělým – aloplastikou (endoprotézou).

Z výše uvedených důvodů považujeme léčbu pomocí metody krevními destičkami obohacené autologní  krevní plazmy  za léčbu nadstandardní, na vlastní žádost a riziko pacienta.

 

Informace ke stažení (formát souboru pdf)

 

    

 

Certifikát

Revmacentrum MuDr. Mostera, s.r.o. je referenčním a školícím pracovištěm pro systém Arthrex ACP" (autologus conditioned plasma)